Drukuj

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnej 5 godzinnej realizacji podstawy programowej 

w godz. 8.00.-13.00.

dzieci001
 Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci,

nalicza się  w wysokości określonej w Ustawie
z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 827. Opłata ta wynosi 1 zł. za jedną godzinę.


Dzienna stawka żywieniowa                                                                 


     3 posiłki                                              7 zł                                                                                pieniadze-260
     
     Numer konta bankowego naszego przedszkola,
 na który należy dokonywać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu:

         BANK PEKAO S.A. I Oddział w Koluszkach
              66 1240 3161 1111 0010 3716 5146

Poprawiony: czwartek, 22 czerwca 2017 18:27
 
Contacts Search