Drukuj

 

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnej 5 godzinnej realizacji podstawy programowej 

w godz. 8.00.-13.00.

dzieci001
 Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci,

nalicza się  w wysokości określonej w Ustawie
z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 827. Opłata ta wynosi 1 zł. za jedną godzinę.


Dzienna stawka żywieniowa                                                                 


     3 posiłki                                              7 zł                                                                                pieniadze-260
     
     


UWAGA  RODZICE

Z dniem 1 maja 2018 roku zmienia się
numer konta bankowego naszego przedszkola,
 na który należy dokonywać opłat za pobyt i wyżywienia dziecka w przedszkolu:

           z   BANK PEKAO S.A. I Oddział w Koluszkach
              66 1240 3161 1111 0010 3716 5146

na

                                     PKO Bank Polski S.A. o/Koluszki (obok cmentarza)

nr konta: 44 1020 3378 0000 1402 0332 4100

 


 

Poprawiony: niedziela, 06 maja 2018 11:41
 
Contacts Search