Drukuj

6.30. - 8.30.
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
-Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
-Zabawy integrujące grupę.
-Ćwiczenia ogólnorozwojowe
- Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
- Prowadzenie obserwacji
- Gimnastyka poranna
- Poranna higiena
- Przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00. Śniadaniekuchar

9.00. - 11.30.
-Zajęcia edukacyjne w formie zbiorowej, grupowej, indywidualnej
uwzględniające różne rodzaje aktywności: słowną, matematyczną, muzyczna,
plastyczno- konstrukcyjną, ruchową.
- Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu swobodne lub inspirowane 
   przez nauczyciela
- Obserwacje przyrodnicze
- Przygotowanie do obiadu

11.30. - 12.00. Obiad 
kuchar

12.00.-14.15.
-Odpoczynek- słuchanie bajek, muzyki (grupy młodsze).
-Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne,
utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym (grupy starsze).
Przygotowanie do podwieczorku.

14.15.- 14.30. Podwieczorek.kuchar

14.30-16.30
-Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.
-Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
 -Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Poprawiony: czwartek, 30 sierpnia 2012 19:08
 
Contacts Search